Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Krever 700 millione i ekte amerikansk stil!

Den amerikanske trebarnsmoren Tabitha Mullings måtte amputere hender og føtter etter en legetabbe. Nå saksøker hun sykehuset for 700 millioner koner i ekte amerikansk stil. Det eneste landet i verden man kan saksøke seg til millioner og gullkort.

Dette må jo være et nytt eksempel til etterfølgelse for norsk pasientskadeerstatning! Vi kan vel nesten alle godta litt dårlig sykehusbehandling når denne "premien" ligger å lurer i bakgrunnen.

Ønsker du gullkort uten å amputere kroppsdeler ved en feil? Besøk kredittkort.be