Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Dagbladet utfyller finn.no!

Man får kjøpt det meste på finn.no også ting som kanskje ikke er helt lovlige. Ulovlige våpen har de imidlertid klart å sile ut ganske bra der. For å bøte på dette har Dagbladet i dag laget en utfyllende artikkel over hva som er tilgjengelig av ulovlige våpen på det kriminelle markedet i Oslo. De poengtere også hvor billig det er og kommer med litt forskjellige priseksempler og hvilke miljøer som skaffer dette til deg.

Flott info for den som kunne tenke seg et ulovlig våpen under puta.