Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

I Norge skal man beskytes mot seg selv!

Dagbladet gjør en stor sak ut av 2 arbeidere som jobber uten sikring på et hustak på en bygård i Kristiansand 10-12 meter over bakken. Slik det er å forstå av artikkelen gjør arbeiderne dette stikk i strid mot arbeidsgiver vilje og instrukser. Det viser seg til og med at det er nær familie av arbeidsgiver.

Til tross for dette skal du ikke se bort i fra at arbeidsgiver får ei klekkelig bot fordi han ikke har vært på stedet og lekt barnehagetante. I Norge skal vi nemlig beskyttes mot oss selv. Arbeidsgivere deriomot er noe fælighet som bare utnytter mennesker og fortjener og få alt ansvar ved alle ulykker o.s.v. Forstå det den som kan...