Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Tåpelig populisme fra SV!

SV går i følge Dagbladet nå ut ved sin finanspolitiske talsmann og varsler at de ønsker å fjerne skattefradraget på gaver til Israel. Dette fordi de mener gavene støtter en ulovlig okkupasjon på vestbredden og at det da er galt at man skal få skattefradrag for dette.

 Dette er ekte populisme slik vi er vant til å se fra det andre ytterpunktet av norsk politikk, nemlig Frp. Det neste blir vel at Frp går ut med motsatt forslag, at fradraget på gaver til palestinere skal fjernes.

Selv er jeg enig i at slike fradrag er en uting siden det tydeligvis settes små begrensninger på hva pengene går til. Men å gå på enkeltsaker som dette for å slå politisk mynt blir helt feil. Enten må ordningen fjernes eller bestå, ikke slikt tull som foreslås her.