Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Fullstending urealistiske forventinger til Obama!

Det er tid for Obama å endelig tre inn som president i USA under en den formelle seremonien i Washington DC. Forventningene over hele verden er enorme, et forventningspress som jeg vil påstå Obama selv har bidratt til skape. USA står foran enorme utfordringer som det forventes at Obama skal ta tak i ganske omgående.

Det er vel liten tvil om at presidentbyttet vil være positivt for USA og resten av hele verden. Den negativiteten som har oppstått rundt Bush er svært negativ for hele verdenssamfunnet, selv om du er republikaner. Det var således helt nødvendig med et bytte og Obama virkere som et meget godt alternativ.

Det jeg imidlertid er veldig skeptisk til er de enorme forventningen som har bygget seg opp. Det forventes at Obama skal løse konflikten i Midtøsten, trekke soldater ut av Irak og Afghanistan, løse enorme helseproblemer i landet, finanskrisa o.s.v. Det jeg er redd for er at uansett hvor god jobb Obama gjør vil det være langt ifra de forventninger som har bygd seg opp. Jeg mener dette fort kan ende opp med en tap-tap situasjon for Obama og at det hele ender opp med at han blir like upopulær som Bush. Hvis det er mulig da...