Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

DNB spår massearbeidsledighet og fortsatt god økonomi!

Ifølge Dagbladet spår DNB gigantoppsigelser i privat sekter og stor arbeidsledighet fremover.

Til tross for dette mener de at overskuddet på statsbudsjettet i år vil være på hele 343 milliarder og at en gjennomsnittshusholdning hvor begge er i jobb vil kunne øke forbruket med 15% i år.

En oppsummering av ovenstående og artikkelen må være at de som klarer å beholde jobben har gode tider i møte. Folk vil nok imidlertid ha større frykt for å miste jobben og ha større problemer med å finne ny.