Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Mange vil bli skuffet over krisepakken!

Senere i dag vil regjeringen legge frem den mye omtalte og varslede krisepakken for å demme opp mot finanskrisens ringvirkninger. Landets medier bader allerede i spekulasjoner over hva krisepakken vil inneholde.

Det som er helt sikkert er at mange vil bli veldig skuffet over dagens pakke. Uansett hvor mange positive tiltak som kommer kan umulig alle forhåpninger imøtekommes. For det er forventningene som har bygd seg opp blitt alt for store. Regjeringen har nok skutt seg selv litt i foten i forhold til hvor lenge og hvor mye prestisje som er lagt i pakken.

Mange av tiltakene vil nok være rettet direkte mot sikring av arbeidsplasser fremfor den enkeltes privatøkonomi. Det er jo arbeidsledigheten som er det store skumle spøkelset som lusker i bakgrunnen. Folk som ikke mister jobben har jo heller intet å frykte. Det eneste må eventuelt være boligprisene.

La oss ihvertall håpe at dagens pakke stimulerer bankene til utlånsvekst. Det er nok der den største flaskehalsen er i norsk økonomi for øyeblikket...