Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Obama presenterer sine økonomiske hjelpere. Et gunstig tidspunkt å ta over et land på.

Barack Obama presenterer sine nye økonomiske rådgivere med den påtroppende finansministeren Timothy Geithner i spissen. Verden følger med i spenning på hvordan Obama og Geithner sitt team skal klare å snu den tilsynelatende håpløse situasjonen i amerikansk økonomi.

Det er akkurat denne situasjonen som gjør det til et perfekt tidspunkt for Obama å overta. Ja, det er riktiignok en ganske håpløs situasjon og det kan knapt se mindre lyst ut, men det er jo det som gjør det så gunstig for Obama å ta over. I løpet av hans periode de neste 4 årene vil situasjonen desidert mest sansynlig snus tilbake til ekte amerikansk optimisme og Obama og hans team blir stående igjen som landets helter og kan se frem til en ny periode på 4 år. Dersom de ikke lykkes medsnuoppereasjonen kommer de garantert til å legge all skyld på det nåværende styret med Bush i spissen.

En vinn vinn situasjon for Obama med andre ord. Det gjenstår å se om han klarer å snu amerikanske forbruksmønster og gi dem et naturlig forhold til boliglån, forbrukslån og kredittkort slik at verden ikke styrer på ny tilsvarende krise 10 år frem i tid.