Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Finanskrisa vil ikke påvirke nordmenn flest nevneverdig!

VG melder om at nordmenn bokstavelig talt har handlet som gale i helgen. På det meste ble det gjennomført 220 kortransaksjoner på 1 sekund! Det som imidlertid VG mener er bemerkelsesverdig er at en uventet lav andel av handelen foretas med kredittkort. Med andre ord handler folk med debetkort, penger som allerede er på konto.

Selv mener jeg ikke at dette er særlig uventet. Finanskrisen har truffet Norge også, spesielt bygg/anlegg og eksportindustrien. Men det er fortsatt en ubetydelig andel av landets befolking som er arbeidsledige, og slik kommer det også til å være i de nærmeresteårene fremover. Joda, arbeidsledigheten vil øke, men ikke så mye at det vil slå ut hele handelsnæringen. Snart vil det bli igangsatt tidenes offentlige redningspakke ofenfor bygg og anlegg i form av betydelig opprustning av offentlig infrastruktur. Det er jo denne bransjen som er hardest rammet til nå men oppsigelser har i stor grad vært innleid arbeidskraft fra utlandet.

På den andre siden har finanskrisen ført til rekordlave drivstffpriser, renten stuper og prisveksten stopper opp. Dette er jo betydelige utgifter for norske fgamilier. Samtidig har nordmenn de siste årene hatt betydelig lønnsvekst. Det som har blitt dyrere er import og reiser til utlandet på grunn av svekking av den norske kronen. Dette vil blandt annet føre til etydelig mindre utenlandsreiser fremover, d.v.s. at pengene vil bli lagt igjen i Norge istedenfor.

På grunn av alt dette mener jeg at ale nordmenn som klarer å beholde jobben sin vil ha en bedre totaløkonomi enn noen gang. Jeg har da riktignok sett helt bort i fra den unormale raske veksten i boligprisene som har ført til at folk har fått unormalt mye penger mellom hendene de siste årene, men bråstoppen her har etter min mening lite med finanskrisen å gjøre da dette måtte komme før eller siden uansett.