Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Finanskrisen

Krisetider, en nødvendighet for å skjerpe næringslivet?

Nå varsles det nedbemmanninger og betydelig økt arbeidsledighet i Norge.

Spørsmålet jeg stiller meg er om nedgangstider er en helt nødvendig syklus i norskog internasjonal økonomi. Når man ser på tidligere tilsvarende nedgangstider så klarer bedrifter ofte betydelige nedbemanninger uten at nedgangeln i omsetningen er like betydelig. Dette tyder jo på at bedrifter utsetter den ubehagleige oppryddingen frem til samfunnet er klar for å akseptere dette selv om de må ha sett nødvendigheten i lengre tid.

Konklusjonen min kan ikke bli annet en at nedgangstider er nødvendig for å rydde unna useriøse aktører i næringslivet samt få de seriøse til å skjerpe seg.

 Artikkel

Artikkel 2 

Nordmenn har endelig forstått det!

Endelig, når jeg trodde alt håp var ute for mine landsmenn, så leser jeg fantastiske nyheter på Tv2 sine nettsider. Nordmenn har endelig forstått det og selger ikke aksjefond i panikk nå under finanskrisen. Faktisk er det en netto økning på over milliarden på innskutte beløp i aksjefond.

Det er jo helt fantastisk at folk endelig har forstått at det har ingenting for seg å selge i panikk nå, for så å kjøpe seg inn igjen når aksjemarkedet har steget igjen. Det finnes sikkert dem som gjør det fortsatt men nå er vi endelig i flertall :-)