Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Internasjonal politikk

Barack Obama viser handlekraft

Barack Obama har brukt sine første dager som president i det hvite hus til å gjennomføre en rekke valgløfter og på den måten vise at han har den handlekraft som folk forventer av han.

Sakene Obama til nå har tatt tak i er saker som tilsynelatende er lette å endre på. Ta for eksempel beslutningen om å legge ned Guantanamo basen på Cuba. Det er en sak det er enkelt å få full støtte for i landet. Den store utfordringen i den sammenheng kommer imidlertid når det må foretas en endelig beslutning om hva som skal gjøres med alle fangene som befinner seg der. Det er først når Obama viser at han også løser det problemet på en tilfredstillende måte at han viser hva han egentlig duger til.

Jeg synes imidlertid det er politisk klokt av Obama å gjøre så mange endringer nå de første dagene for å vise handlekraft. På den måten vil fokuset på om han gjør det folk forventer av han etterhvert avta slik at han kan få arbeidsro til å ta tak i de tyngre sakene som krever atskillig mer finurlige løsninger for å komme i mål. F.eks. den dype økonomiske krisen landet er inne i.

Bare i USA!

VG og Dagbladet Barack Obama måtte avlegge ny ed inatt for å tilfredstille paragrafryttere i USA. Dette fordi høyesterettsdommeren hadde byttet om på ordstillingen når Obama avla sin første ed. Den "grove" feilen bostad av at dommeren leste "that I will execute the Office of President to the United States faithfully" istedenfor "that I will faithfully execute the Office of President of the United States".

For å toppe historien kan det nenes at amerikanske medier er i harme siden de ikke fikk være til stede å filme hendelse. Det er nemlig bare offentliggjort et lydklipp og bilde i forbindelse med den endelige insettelsen.

Hva mener du? Var dette en nødvendighet eller viste Obama sitt første svakhetstegn ved å gi ette for ulmingen blandt paragrafrytterne?

 

Obama frir til Russland?

Ifølge VG går Barack Obama administrasjonen gjennom USA sine planer om rakkettskjold i Polen og Tjekkia på nytt.

Et veldig possitivt signal fra den påtroppende presidenten som vil bli oppfattet veldig positivt i Russland dersom planene faktisk stoppes. Det er etter min mening nok spetakkel ellers i verden om ikke det gamle øst/vest forholdet skal kjølne til igjen. Eller er det akkurat det verden trenger for å opprettholde en slags balanse?

Fullstending urealistiske forventinger til Obama!

Det er tid for Obama å endelig tre inn som president i USA under en den formelle seremonien i Washington DC. Forventningene over hele verden er enorme, et forventningspress som jeg vil påstå Obama selv har bidratt til skape. USA står foran enorme utfordringer som det forventes at Obama skal ta tak i ganske omgående.

Det er vel liten tvil om at presidentbyttet vil være positivt for USA og resten av hele verden. Den negativiteten som har oppstått rundt Bush er svært negativ for hele verdenssamfunnet, selv om du er republikaner. Det var således helt nødvendig med et bytte og Obama virkere som et meget godt alternativ.

Det jeg imidlertid er veldig skeptisk til er de enorme forventningen som har bygget seg opp. Det forventes at Obama skal løse konflikten i Midtøsten, trekke soldater ut av Irak og Afghanistan, løse enorme helseproblemer i landet, finanskrisa o.s.v. Det jeg er redd for er at uansett hvor god jobb Obama gjør vil det være langt ifra de forventninger som har bygd seg opp. Jeg mener dette fort kan ende opp med en tap-tap situasjon for Obama og at det hele ender opp med at han blir like upopulær som Bush. Hvis det er mulig da...

Det virker som om Israel ønsker at herle verden skal vende seg mot dem!

Israel fortsetter sitt råkjør mot Hamas og ikke minst sivilbefolkningen på Gaza.

Det virker som om Israel rett og slett ønsker at hele verden skal vende seg mot dem, noe som forøvrig er omtalt i bibelen. Dersom Israel prøver å fremskynde den omtalte prosessen i bibelen så kommer de nok til å gå på en kraftig smell.

 Det hadde nok vært mer fornuftig om verdens krigshissere rundt i verden legger sine religionbøker på hyllen og begynner å bruke sunn fonuft istedenfor. Du skal ikke se bort i fra at verdens kriger løses nesten over natten. Men stoltheten godt støttet opp av diverse religioner setter nok en rask stopper for denne tenkegangen.