Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Internasjonal politikk

USA må på banen for å stoppe piratvirksomheten!

Det meldes fortsatt om daglige forsøk på kapring av skip utenfor Afrikas østkyst. Flere nasjoner gjør halvhjertede forsøk på å stoppe dette ved å sende krigsskip til områdene.

Jeg mener at for å stoppe piratvirksomheten må USA på banen. USA er det eneste landet som de siste årene har vist at de har militær tyngde og mot til å foreta seg noe drastisk iforhold til terrorister og annen tvilsom virksomhet. Landets nulltolleranse og militæære presisjon vil være perfekt for å få en stopp på piratvirksomheten en gang for alle.

Sannsynligvis sitter de nok sansynligvis "over there" og koser seg over at piratvirksomheten rammer dem minnimalt og lar landene som ellers kritiserer USA i harde ordelag steke i sitt eget fett.

Vil 3 verdenskrig foregå i Asia?

I flere tiår er det spekulert i om og eventuelt når en tredje verdenskrig vil finne sted. Det har imidlertid vært diskutert lite om hvor dette vil skje da verdenskrigene tradisjonelt involverer mer eller mindre hele Europa.

trekker det imidlertid opp til atomkrig mellom India og Pakistan. En atomkrig mellom disse vil sansynligvis involvere flere naboland og må absolut betegnes som en verdenskrig. Kanskje dette blir måten vesten på nytt tar kontroll over verdensøkonomien igjen?

Terror, mye mer enn 9/11 og USA!

Terroren i India får verden til å åpne øynene og forstår atterror er noe som ikke bare skjer i vesten.

La oss håpet at dette ikke er starten på en ny trend men et engangstilfelle, eller mer realistisk noe som ikke vil gjenta seg for ofte. Vi lever i det 21 århundredet og det bør finnes andre løsninger på konflikter.

Artikkel  Artikkel2  Artikkel3  Artikkel4  Artikkel5  Artikkel6  Artikkel7  Artikkel8  Artikkel9  Artikkel10  Artikkel11 Artikkel12  Artikkel13  A14  A15  A16  A17  A18  A19  A20  A21  A22  A23  A24 A25  A26  A27  A28  A29  A30  A31  A32 A33 A34

Skokastingen mot Bush. Utrolig morsom episode!

Episoden med skokasteren som kastet skoene sine mot presiden George W. Bush på en pressekonferanse i Irak har fått mye oppmerksomhet i media de siste dagene.

Snakk om uverdig avslutning på en presidentperiode for en så upopulær presiden. Jeg tror hele verden smiler gosselig når de ser på denne episoden på TV. Har du ikke sett det ennå sa du? Slapp av, det kommer til å gå i reprise med jevne mellomrom i mange tiår fremover.

Demonstrasjonene i Thailand er inne i en spennende fase.

De pågående demonstrasjonene i Thailand er nå inne i en svært spennende fase.

Det er på dette tidspunktet myndighetene må slå ned på opptøyene for å unngå at de eskalerer fullstendig. Hvilken utvikling som er best for folket gjenstår å se. Selv har jeg ikke satt meg tilstrekkelig inn i situasjonen til å begi meg ut på å dele mine synspunkter på dette.

Artikkel  Artikkel2  Artikkel3  Artikkel4  Artikkel5  Artikkel6  Artikkel7  Artikkel8  Artikkel9  Artikkel10  Artikkel11  Artikkel12  Artikkel13  Artikkel14  Artikkel15 A16  A17  A18  A19  A20  A21  A22 A23 A24 A25  A26  A27