Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Internasjonal politikk

Sarah Palin, idiot eller geni?

VG melder idag om at Sarah Palin simpelthen vasser i forskjellige tilbud om boksignering og detagelse i talkshow.

 Hun spås nå plutselig en fantasikarriere og det snakkes om at hun kan ta over talkshowtronen eller stille som presidentkandidat i 2012.

 Snakk om å gå fra å være idiot-erklært til å bli superettertraktet superkjendis. Hun kan nok klippe bankortet fra den lokale sparebanken i Alaska og bestille det beste Platinum kredittkortet som finnes. Avtalene det er snakk om verdsettes til titals millioner.

Dersom hun imidlertid vil vise at hun er den "hockey mum" som hun forsøkte å bli fremstilt som bør hun vel vurdere å trekke tilbake til sin tildigere tilværelse i en liten småby i Alaska. Eller er som som oss andre at hun trekker den veien det er penger å hente? Tiden vil vise..

Artikkel1

Hillary blir utenriksminster. Eller er det Bill?

Flere nyhetsmedier melder nå om at Hillary Clinton har takket ja til å bli USA sin neste utenriksminister. Dette er dama som under nominasjons valgkampen så noe slik som at hun ikke er redd for å bombe Iran tilbake til steinalderen dersom de brukte atomvåpen først.

Spørsmålet jeg stiller meg er om det er henne eller mannen som i praksis tar jobben. Jeg er redd hun mer eller mindre vil fungere som et talerør for sin mann og eks presiden Bill Clinton. Selv om Hillary har tung politisk erfaring selv er jeg redd for at hun vil bli overstyrt av sin ektefelle som mange ser på som en av de største sigarrøykende eks presidenter i USA sin historie.

Det kan også stilles spørsmål om det er bra for Obama å få demokratenes forrige president så tett inn på seg i sin presidentperiode.

Piratvirksomheten får fortsette siden den ikke rammer USA!

Nyhetene den siste tiden bærer mer og mer preg av at fullstendig lovløse tilstander utenfor Somalia, den svært traffikerte Adenbukten som alle skip som skal gjennom Suezkanalen må gjennom.

Nyhetsmediene stiller spørsmål om hvorfor verdenssamfunnet ikke klare å stoppe denne piratvirksomheten. Svaret er for meg ganske opplagt. Piratvirksomheten rammer ikke USA i nevneverdig grad. USA, som viser seg å være den eneste stormakten som makter å slå ned på slik virksomhet, lar resten av verden som ellers fordømmer deres hardtslående fremtreden forsøke å ordne opp selv.

Krigen i Kongo. Hvorfor bryter ikke verdenssamfunnet inn?

Det pågår en blodig borgerkrig i Kongo mens hele verdenssamfunnet sitter stille og ser på. Det bidras riktignok med noe humanitær hjelp men militær hjelp er knapt diskutert engang.

 Hvorfor er det slik? Er det tilfelle som mange hevder, at så lenge det ikke er bakenforliggende årsaker som olje, bin laden eller andre forhold som har interesse for verdenssamfunnet, er det ikke hjelp å få? Eller er det rett og slett slik at internasjonale styrker har mer en nok med de pågående kriger, spesielt i Irak og Afganinstan, at det ikke finnes militære ressurser å sette inn i denne borgerkrigen?

Selv tror jeg det er en kombinasjon av ovenstående. Sett i sammenheng med landets enorme størrelse, med de store styrker det vil kreve å skape ro, er det uaktuelt for vesten å engasjere seg militært på det nåværende tidspunkt. Ikke finnes det penger i landet heller som vesten kan låne for å demme opp under den pågående finanskrisen.

Artikkel  Artikkel2  Artikkel3  Artikkel4

Russisk lovendring åpner dører for Putin. Kanskje ikke så dumt?

VG nett skriver i dag at en lovendring er på trappene i Russland som muliggjør at Vladimir Putin igjen kan bli president i landet. Putin selv aviser at han ønsker å bli president på ny.

Spørsmålet man stiller seg er om dette er bra for demokratiet og verdensfreden.  Putin har etter de fleste sin mening beveget landet noe tilbake mot det gamle kommunistveldet. Kanskje dette er en nødvendighet å få tilbake noe av den gamle "kalde krigen" for å bevare maktbalansen i verden. Eller er det tilstrekkelig at Obama blir ny president i USA og vil skape ro rundt de betente konfliktene som landet er inne i?