Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Nye demonstrasjoner i Oslo. Forsøker politiet ny strategi?

Det er nye demonstrasjoner i Oslo i dag mot krigen i Gaza. Det er foreløpig ikke meldt om bråk og det skal også være lite sylig politi rundt demonstrantene.

Er dette en ny strategi fra Oslo politiet for å unngå at demonstrantene starter bråk på grunn av politiets nærvær? Eller er det rett og slett slik at de ikke vurderer faren for opptøyer som nevneverdig.

Det er godt mulig at politiets fravær er et strategisk valg for å unngå opptøyer. Selv mener jeg dette vil være en falliterklæring ovenfor de kriminelle aktørene som står bak tidligere opptøyer. Dersom de ikke klarer å begrense seg fordi det er politi til stede er det bare å taue dem inn og la dem være der. Det å fjerne politiet for å unngå å tråkke dem på tærne er en snillisme jeg ikke har ord for.