Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Obama frir til Russland?

Ifølge VG går Barack Obama administrasjonen gjennom USA sine planer om rakkettskjold i Polen og Tjekkia på nytt.

Et veldig possitivt signal fra den påtroppende presidenten som vil bli oppfattet veldig positivt i Russland dersom planene faktisk stoppes. Det er etter min mening nok spetakkel ellers i verden om ikke det gamle øst/vest forholdet skal kjølne til igjen. Eller er det akkurat det verden trenger for å opprettholde en slags balanse?