Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Endelig et bra AP-forslag.

AP-politikerne Torgeir Micaelsen foreslår ifølge VG å gå tilbake til alternative skoler for problemelever. Han mener det vil gagne problemelevene selv og elevene som får dem ut av klasse sin.

Har AP endelig forstått at ikke alle mennesker er like? Noen mennesker klarer rett og slett ikke å følge vanlig undervisniing av forskjellige årsaker. Hvorfor skal de da selv tvinges til å følge den undervisningen som de selv har lite utbytte av og samtdig ødelegge undervisningen til dem som klarer å følge med?